Därför ska du köpa pellets från Mockfjärds Biobränsle

Vi producerar Miljövänliga produkter i Mockfjärd med lokala råvaror

Varför pelletsvärme?

Pellets är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Pellets är med andra ord ett smart sätt att ersätta eldningsolja och elvärme.

Miljö
Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp. Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol.

Energikällan
Pellets är en förnybar energikälla som kommer att finnas med i många generationer framöver. Pellets är en energikälla som växer kraftigt i Sverige och Europa varje år som går. Även om pelletsproducenterna i Sverige har produktionskapacitet som skulle kunna möta efterfrågan av pellets i vårt land så importeras ungefär 25 % av vår konsumtion från våra grannländer. Förutom i Sverige så investerar man för att öka produktionskapaciteten i Baltikum, Polen och Ryssland då man förväntar sig att marknaden kommer att öka i hela Europa dom närmaste åren framöver.

Runt om i våra kommuner ökar även användningen av bioenergin i våra värmeverk som producerar och levererar energi via fjärrvärmenäten. Små värmecentraler byggs för värma mindre fastigheter som skolor, kommunala byggnader samt industrilokaler mm som exempel.