Vi har 8mm pellets till försäljning, ring oss för pris och orderläggning 

Våran webbshop är stängd på obestämd tid

Leverans inom Dalarna

Kan vi leverera till dig? Klicka här för att se vilka orter vi kör ut pellets till.

Pelletskaminer

Vi säljer pelletskaminer. Välkommen in på kontoret i Mockfjärd för en demonstration.

Köp pellets i Dalarna

Varför pelletsvärme?

Pellets är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Pellets är med andra ord ett smart sätt att ersätta eldningsolja och elvärme. Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp. Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol.

 Läs mer..